حرفه ای


با تعداد زیاد کلمات کلیدی ، ایده آل برای آژانس های وب

۲۰ سایت
۱۸۰ کلمه کلیدی

۲۲۵,۰۰۰ تومان / ماهیانه

استاندارد


بررسی عمیق تر با کلمات کلیدی بیشتر ، ایده آل برای مدیران دقیق

۱۰ سایت
۸۰ کلمه کلیدی

۱۱۰,۰۰۰ تومان / ماهیانه

متوسط


بررسی بیشتر و کشف نقاط ضعف ، ایده آل برای مدیران سایت

۳ سایت
۲۰ کلمه کلیدی

۲۷,۰۰۰ تومان / ماهیانه

پایه


اولین گام در جهان سئو کلمات کلیدی ، برای شروعی بدون اشکال

۱ سایت
۵ کلمه کلیدی

۹,۰۰۰ تومان / ماهیانه

۷روز استفاده رایگان

تعرفه ها

در صورت نیاز به سایت و یا کلمه کلیدی بیشتر بر روی پلان انتخابی خود میتوانید سرویس خود را به پلان بالاتر ارتقاء دهید.
در صورت نیاز به سایت و یا کلمه کلیدی بیشتر از تعداد موجود در پلان ها با ما تماس بگیرید.